Selasa, 31 Julai 2012

Karangan Berpandu 2 - CARA MENINGKATKAN DISIPLIN MURID
          Disiplin merupakan kunci kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Oleh itu, pelbagai cara perlu dilakukan untuk meningkatkan disiplin murid.
          Guru kaunseling seyogianya menjalankan sesi kaunseling dan mengadakan kursus kaunseling akhlak. Dengan wadah ini, murid yang bersahsiah mulia dan berdisiplin dapat dilahirkan sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.
          Sementara itu, pengawas sekolah patut membuat rondaan di kawasan sekolah, justeru mencatatkan nama murid yang melanggar peraturan sekolah. Oleh sebab itu, guru disiplin harus merotan mereka agar mereka sedar bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
          Seterusnya, pihak sekolah sepatutnya memberikan surat amaran demi mengingatkan ibu bapa tentang kesalahan yang dilakukan anak mereka. Melalui saluran tersebut, ibu bapa dapat bekerjasama bagai aur dengan tebing dengan pihak sekolah.
          Tuntasnya, semua pihak hendaklah berganding bahu untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang kondusif. Saya percaya bahawa cara tersebut dapat membentuk pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara di samping Wawasan 2020 mampu direalisasikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan